Kérdése van? Hívjon minket! +36202282259

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 • 1. Bevezetés
 • 1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") a https://cinco.hu/ weboldalt (a továbbiakban: "Weboldal") üzemeltető Itconder Kft. (székhelye: 2161 Csomád, Esztergály u. 24.; adószáma: 29043716-2-13, a továbbiakban: „Szolgáltató”) és a Weboldalon eladásra kínált terméke(ke)t (a továbbiakban: "Termék") megvásárlók között létrejövő jogviszonyt szabályozza.
 • 1.2. A Weboldalon elérhető termékeket mind a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősülő természetes személy vásárlók (a továbbiakban: "Fogyasztó"), mind pedig vállalkozások (a továbbiakban: "Céges vásárló") igénybe vehetik (Fogyasztó és Céges vásárló a továbbiakban együtt: "Vásárló").
 • 1.3. A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója (a továbbiakban: "Adatvédelmi tájékoztató"), amely a Weboldalon az Adatkezelési tájékoztató (https://cinco.hu/privacy-policy) menüpont alatt érhető el.
 • 1.4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy mind az ÁSZF, mind az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása elengedhetetlen feltétele a Weboldalon található Termékek megvásárlásának.
 • 1.5. A Szolgáltató adatai: Szolgáltató: Itconder Kft. Székhely: 2161 Csomád, Esztergály u. 24. Adószám: 29043716-2-13 Telefonszám: +36-70/984-6824 E-mail cím: info@cinco.hu
 • 1.6. A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai: Név: UNAS Online Kft. Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14. Adószáma: 14114113-2-08 Telefonszám: +36-99/200-200 E-mail cím: unas@unas.com
 • 2. Megrendelés, a szerződés létrejötte
 • 2.1. A Weboldalon található Termékek kizárólag azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek által megvásárolhatóak, akik regisztrálnak a Weboldalon. A regisztrációval a Vásárló elismeri, hogy • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, cselekvőképessége semmilyen tekintetben nem korlátozott; vagy • Gazdálkodó szervezet képviselője és képviseleti joga semmilyen tekintetben nem korlátozott; • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
 • 2.2. A regisztráció kitöltése folyamán a Vásárló köteles a hozzá köthető, valós és pontos adatokat megadni. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy a Vásárló által megadott adatok köre részben vagy egészben nem valós elemet tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Weboldal használatából kizárni, regisztrációját törölni.
 • 2.3. A regisztrációt követően van lehetősége Vásárlónak arra, hogy az általa kiválasztott Termék(ek) tekintetében megvásárlásra vonatkozó ajánlatát a Weboldalon történő megrendelés útján megtegye oly módon, hogy a vásárlásra kiválasztott Termék(ek)et a Weboldalon található kosárba belehelyezi, majd a megrendelését a „Banki utalás vagy Bankkártyával vagy Készpénzzel, átvételkor” elnevezésű gombbal Szolgáltatónak elküldi, mellyel egyidejűleg köteles elfogadni a jelen ÁSZF, valamint Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának rendelkezéseit is. (A fizetési lehetőségeknél egy szöveg figyelmeztet a megrendelés véglegesítésére: A fizetési lehetőségek gomb megnyomásával véglegesíti a megrendelését)
 • 2.4. A szerződés a Szolgáltató és az egyes Vásárlók között (a továbbiakban: ”Egyedi Szerződés”) a Szolgáltató visszaigazoló e-mail üzenetének megküldésével jön létre, amelyet Szolgáltató Vásárló megrendelésének beérkezésétől számított 24 (huszonnégy) órán belül küld meg.
 • 2.5. Az egyes Vásárlók és a Szolgáltató között létrejövő Egyedi Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azokat elektronikusan iktatja és tárolja 1 (egy) éves időtartamig. A Vásárló számára az Egyedi Szerződés hozzáférhető oly módon, hogy a Szolgáltató visszaigazolása minden esetben a Felhasználó e-mail fiókjába kerül megküldésre, amely a Szerződés egyedi feltételeit tartalmazza, az ÁSZF tartalmát (ideértve a korábban hatályos ÁSZF-eket is) pedig Szolgáltató a Weboldalon elérhetővé teszi, az alábbi címen: Általános szerződési feltételek (https://cinco.hu/terms-conditions) Az ÁSZF és az Egyedi Szerződés nyelve a magyar.
 • 2.6. Felek között az Egyedi Szerződés – felek eltérő rendelkezése hiányában – határozott időre, Vásárló megrendelésének teljesítéséig jön létre.
 • 2.7. A Vásárló az ÁSZF elfogadásával kijelenti és szavatolja, hogy az általa a regisztráció, illetve a vásárlás során megadott adatok valósak és pontosak. A megadott adatok valóságát a Szolgáltató nem ellenőrzi, és a valótlan vagy hibás adatokból eredő következményekért, károkért vagy költségekért mindenfajta felelősségét kizárja.
 • 2.8. A megrendelés visszaigazolását követően a Vásárló legfeljebb 24 (huszonnégy) óráig jogosult módosítani a megrendelni kívánt Termékkel kapcsolatos feltételeket (pl. a kiválasztott Termékek körét, szállítási címet, fizetési módot stb.). A fenti határidőn túl Szolgáltatóhoz érkező módosítási kérések teljesítése Szolgáltató egyedi mérlegelési körébe tartozik, Szolgáltató ezekre kötelezettséget nem vállal, és ezek teljesítéséért nem is tartozik felelősséggel.
 • 2.9. Az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását a következők szerint biztosított: Vásárlóknak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásáig lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására e-mail-es megkeresés útján.
 • 2.10. A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség.
 • 3. Fizetési feltételek
 • 3.1. Vásárló a megrendelése ellenértékét az alábbi módokon jogosult kiegyenlíteni: • A megrendelés átvételekor készpénzben (utánvéttel). Az utánvétes fizetéssel járó többletköltséget vásárló köteles viselni; • Banki átutalással útján Szolgáltató bankszámlájára történő előre fizetéssel. Amennyiben Vásárló fizetési módként a banki átutalást választja, Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg előlegbekérőt küld meg a Vásárlónak, amelyben bankszámlaszámát, a fizetendő összeget, illetve az utalásban feltüntetendő közleményt is belefoglalja. A vételár megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a vételár összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. A megrendelés feldolgozását ebben az esetben a Szolgáltató a vételár megfizetését követően kezdi el. • Bankkártyás fizetés útján a Stripe szolgáltatón keresztül, amelyre a megrendelés leadását követően haladéktalanul kerül sor.
 • 4. Szállítás
 • 4.1. A megrendelt Termékeket a Vásárló – munkanapokon, 9-17 óráig – átveheti személyesen a Szolgáltató székhelyén, vagy – legkésőbb az árajánlatkéréssel egyidejűleg - jogosult megjelölni azt a címet, ahová a Termékeket a Szolgáltató kiszállítja.
 • 4.2. A Termékek házhoz szállítása esetén a leadott megrendelések után fizetendő szállítási díjat a Vásárló viseli. A Szolgáltató a házhozszállítást a Vásárló választása szerint vagy Foxpost ; Packeta és vagy GLS Futárszolgálat útján biztosítja, melyek mindenkori szállítási díjait Szolgáltató a Weboldalon tünteti fel.
 • 4.3. Amennyiben ugyanazon Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi – és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség –, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, azonban a már elindított csomagok utólagos összevonására nincsen mód. Ezzel kapcsolatban Vásárló nem jogosult igényt támasztani Szolgáltató felé.
 • 4.4. A szállítási költséget minden esetben a megrendelés visszaigazolása tartalmazza, amely függ a megrendelés értékétől és a kiszállítás helyétől.
 • 4.5. Vásárló köteles a kiszállítás, illetve a személyes átadás-átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt Szolgáltató nem fogad el. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat Vásárló köteles még a fuvarozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálni.
 • 5. Fogyasztók elállási joga
 • 5.1. Amennyiben a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követően úgy dönt, hogy bármely okból el kíván állni a vételtől, azt a Termék átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül megteheti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet alapján. A Fogyasztó az elállási jogát az Egyedi Szerződés létrejöttének napja és a megrendelt Termékek átvétele közötti időszakban is jogosult gyakorolni.
 • 5.2. Fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a Terméket a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átvette.
 • 5.3. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címek valamelyikére: 2161 Csomád, Esztergály u. 24.; info@cinco.hu. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az alábbi 5.4. pontban foglalt elállási nyilatkozat-mintát is:
 • 5.4. Elállási nyilatkozatminta Címzett (a Szolgáltató nevének és címének megjelölése): Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében (az elállási jog gyakorlásával érintett Termék(ek) megjelölése): Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja (A megfelelő jelölendő): A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt
 • 5.5. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt igazolhatóan elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
 • 5.6. Elállás esetén a Fogyasztó köteles gondoskodni a Termék(ek) mihamarabbi visszajuttatásáról. A Terméket eredeti, sértetlen állapotban és hiánytalan mennyiségben kell a számlával együtt visszajuttatnia a Szolgáltató címére (2161 Csomád, Esztergály u. 24.) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a Terméke(ke)t. A visszaküldéssel járó közvetlen költségeket a Vásárló köteles viselni, amennyiben a Termékek posta küldeményként nem küldhetőek vissza.
 • 5.7. Ha a Fogyasztó eláll az Egyedi Szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó az Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig jogosult visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • 5.8. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 • 5.9. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Vásárlók figyelmét arra, hogy a jelen 5. fejezetben foglalt indokolás nélküli elállási jog kizárólag a Fogyasztókat illeti, azaz azon természetes személyeket, akik a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § (a) pontja értelmében fogyasztónak minősülnek. Szolgáltató felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy amennyiben a Fogyasztó egyedi, részére egyedi igényei alapján elkészített Terméket rendel, úgy a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján elállási jogát nem gyakorolhatja. Céges Vásárlók esetén a Szolgáltató nem biztosítja az indokolás nélküli elállás jogát és a vételár visszatérítését.
 • 6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
 • A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a releváns kormányrendeletek mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. Kellékszavatosság
 • 6.1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • 6.2. A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. A Vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy az Egyedi Szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavításra, kicserélésre vonatkozóan Vásárló megfelelő határidőnek fogadja el a szavatossági igény 8 (nyolc) napon belüli teljesítését. • A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 • 6.3. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Céges Vásárló a szerződés teljesítésétől számított 1 (egy) éves, a Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • 6.4. A Vásárló kellékszavatossági igényét közvetlenül a Szolgáltatóval szemben jogosult érvényesíteni.
 • 6.5. Fogyasztó esetén a teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltatótól vásárolta meg. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 • Termékszavatosság
 • 6.6. A Fogyasztó a Termék hibája esetén - választása szerint – a fenti 6.1. – 6.5. pontokban foglalt jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igény kizárólag a Fogyasztókat illeti meg.
 • 6.7. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • 6.8. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • 6.9. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
 • 6.10. A Szolgáltató, mint a Termék(ek) forgalmazója kizárólag akkor mentesül termékszavatossági igénnyel kapcsolatos kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 • 6.11. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben jogosult érvényesíteni.
 • Jótállás (garancia)
 • 6.12. A Termékekkel kapcsolatban felmerülő hibák esetén Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben (továbbiakban: „Jótállási Kormányrendelet”) meghatározott termékek vonatkozásában a Jótállási Kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezések szerint jár el.
 • 6.13. A jótállás érvényesítését kizárja: • szándékos rongálás; • nem rendeltetésszerű használat; • textiltermékek esetében nem a mosási tájékoztató szerint történő eljárás; • nem a használati útmutatónak megfelelő eljárás.
 • 6.14. A Jótállási Kormányrendeletben meghatározott jótállási kötelezettsége a Szolgáltatónak kizárólag a Fogyasztókkal szemben áll fenn. A Jótállási Kormányrendelet alapján a Fogyasztó kijavítást vagy kicserélést kérhet. A kötelező jótállás időtartama 1 (egy) év. Az Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása.
 • 6.15. A jótállási jegyet a Szolgáltató a Termék kiszállításával egyidejűleg papíralapon és/vagy elektronikus úton bocsátja a Fogyasztó rendelkezésére.
 • 6.16. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 6.1. – 6.5. pontokban meghatározott kellékszavatossági jogok és a 6.6. – 6.11. pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 • 7. Szellemi tulajdonjog
 • 7.1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Weboldal teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató.
 • 8. ÁSZF módosítása
 • 8.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Vásárlók megfelelő tájékoztatása mellett (a Weboldalon regisztrált e-mail címre történő értesítéssel), továbbá a Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.
 • 8.2. Amennyiben Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Weboldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről az Szolgáltató a Weboldalon történő közlemény útján, valamint a regisztrált e-mail címre történő értesítés megküldésével tájékoztatja Vásárlókat. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
 • 8.3. Az ÁSZF módosítása a hatálybalépése előtt létrejött Egyedi Szerződéseket nem érinti.
 • 9. Panaszkezelés
 • 9.1. A Vásárló esetlegesen felmerülő panaszát, problémáját a Szolgáltató alábbi elérhetőségére küldheti postai levél vagy e-mail formájában: info@cinco.hu e-mail címre vagy 2161 Csomád, Esztergály u. 24. postai címre. Vásárló írásbeli panaszát Szolgáltató 8 (nyolc) napon belül kivizsgálja és arra írásos választ ad a Vásárló által megadott email vagy posta címre.
 • 9.2. A Vásárló panaszát személyesen szóban is előadhatja telefonon, Szolgáltató +36-70/984-6824 telefonszámán munkanapokon 9-17 óra között. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a panaszt 8 (nyolc) napon belül írásban megválaszolja a Vásárló által megadott email vagy posta címre.
 • 9.3. A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezésre kerüljenek.
 • 9.4. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Fogyasztó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem.
 • 9.5. A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:
 • Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81 E-mail címe: pmbekelteto@pmkik.hu Telefonszáma: (+36-1) 792-7881 Fax száma: (+36-1) 792-7881 Honlapja: http://panaszrendezes.hu/
 • 9.6. A Fogyasztónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 • 9.7. A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Fogyasztó panaszára vonatkozó álláspontját válasziratban az az értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 • 9.8. Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Vásárló bírósághoz fordulhat.
 • 10. Vegyes rendelkezések
 • 10.1. Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.
 • 10.2. A Vásárló és a Szolgáltató kapcsolatára – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A jelen ÁSZF hatályon kívül helyez minden, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó korábbi vagy egyidejű szerződést, nyilatkozatot, szavatosságot és megállapodást.
 • 10.3. Abban az esetben, ha bármi, amit a Weboldal tartalmaz ellentétes vagy össze nem férő a jelen ÁSZF-el, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.
 • 10.4. Az ÁSZF bekezdéseinek címei kizárólag tájékoztató jellegűek és nem befolyásolják a rendelkezések értelmezését vagy szerkezetét.
 • 10.5. Amennyiben a Szolgáltató nem érvényesíti a jelen ÁSZF bármely rendelkezését, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.
 • 10.6. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Vásárlók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 • 10.7. Szolgáltató a szolgáltatásait úgy nyújtja "ahogy azok vannak" és "ahogy azok elérhetőek". Az Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldal tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, megsemmisítése következtében keletkeztek.
 • 10.8. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.
 • 10.9. Jelen ÁSZF-t a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a releváns kormányrendeletekben foglaltak irányadóak.
 • Áraink bruttó árak és minden esetben tartalmazzák az ÁFÁ-t.

2022. 05. 17.

Itconder Kft. - Szolgáltató

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Itconder Kft. (székhelye: 2161 Csomád, Esztergály u. 24.; adószáma: 29043716-2-13; a továbbiakban: Adatkezelő) a https://cinco.hu/ weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal használatához kapcsolódóan végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalon regisztráló felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) kötelesek elfogadni a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt. Fentiekből kifolyólag Adatkezelő felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a regisztrációt megelőzően figyelmesen olvassák végig a jelen Tájékoztatót, illetve a Weboldalhoz kapcsolódó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF). A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak és megfogalmazott rendelkezések az ÁSZF-ben foglaltakkal együtt értelmezendők.

1.) Az Adatkezelő adatai Adatkezelő neve: Itconder Kft. Székhelye: 2161 Csomád, Esztergály u. 24. Telefonszáma: +36-70/984-6824 E-mail címe: info@cinco.hu

 • 2.) A kezelt adatok köre A Weboldalon történő regisztráció során
 • A regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait (a továbbiakban: Regisztráció) annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait (a Weboldalon található termékek megrendelése) igénybe tudja venni. A Regisztráció során a következő személyes adatok megadása kötelező annak érdekében, hogy felhasználó saját fiókja (a továbbiakban: „Felhasználói fiók”) létrejöjjön:
 • Felhasználó e-mail címe;
 • jelszó.
 • Felhasználói fiók
 • A Weboldal használata során a Regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Felhasználó Felhasználói fiókját, amely a következő személyes adatokat és személyes adatoknak minősülő információkat tartalmazza:
 • a Felhasználó Regisztráció során megadott adatai;
 • név,
 • email cím,
 • jelszó,
 • cím (opcionálisan) és a cím kategóriájának megjelölése (pl. otthon, munkahely).
 • Megrendelések
 • Adatkezelő a részére leadott megrendelések teljesítése érdekében a Felhasználó Regisztráció során megadott, valamint Felhasználói fiókban elérhető adatain túl a következő adatokat kezeli: • szállítási cím (amely egyúttal lehet a regisztráció során megadott cím is); • telefonszám. • a megrendelt termékek adatai.
 • Panaszkezelés
 • Abban az esetben, ha a Felhasználónak a Weboldal használata vagy a Weboldalról történő vásárlás során problémája, panasza merül fel, fordulhat az Adatkezelőhöz a jelen Tájékoztatóban és az ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken. A panaszkezelés során a Felhasználó megadhatja a személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) annak érdekében, hogy az Adatkezelővel a kapcsolatot tartani tudja a probléma megoldása során.
 • A Weboldal használata során történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.
 • Hírlevél Adatkezelő hírlevelére történő feliratkozás esetén: • Felhasználó e-mail címe.
 • 3.) Adattovábbítás:
 • A fentiekben meghatározott adatkezeléssel érintett, az alábbi adatok az alábbi adatkezelőknek kerülnek továbbításra:
 • Számlázáshoz:
 • Adatkezelő: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.; cgj.: 01-10-140802; elérhetőség: hello@billingo.hu) Az adattovábbítás célja: számla kiállítása a megrendelt termékek vonatkozásában, Továbbított adatok köre: a számlán feltüntetett vevői adatok (név és számlázási cím) Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél.
 • GLS Futásszolgálattal történő házhozszállítás, mint kiszállítási mód választása esetén:
 • Adatkezelő: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cgj.: 13-09-111755; elérhetőség: info@gls-hungary.com) Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékek házhoz szállítása, Továbbított adatok köre: a számlán feltüntetett vevői adatok (név, szállítási, és számlázási cím) Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél.
 • 4.) Adatfeldolgozó
 • A Felhasználók regisztrált adatait (név, e-mail cím, cím és jelszó) titkosítva kerülnek tárolásra a UNAS Online Kft. Oldalán.
 • 5.) Az adatkezelés célja és időtartama
 • Adatkezelő a Weboldal felhasználásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:
 • A Regisztrációhoz és a Felhasználói profilhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Weboldal használatának és a Weboldalról történő vásárlás biztosítása, valamint a Felhasználó megrendelésének (a Felhasználóval létrejött szerződésnek) a teljesítése.
 • Panaszkezelés során az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.
 • Adatkezelő a személyes adatokat a Regisztráció, a Felhasználói fiók és a Panaszkezelés esetében az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, illetve addig, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.
 • Felhasználó bármikor kérheti, hogy Regisztrációját és Felhasználói profilját, valamint az abban tárolt személyes adatait az Adatkezelő haladéktalanul törölje, amely kérésének a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz. Adatkezelő a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.
 • 6.) A személyes adatok kezelésének jogalapja
 • A Regisztráció, illetve Panaszkezelés során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.
 • A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Regisztráció, Panaszkezelés és a Weboldal használata, valamint a megrendelések leadása során.
 • 7.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás
 • A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult.
 • Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.
 • 8.) A Felhasználó jogai
 • Hozzáférés a személyes adatokhoz
 • Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról: • az adatkezelés célja(i); • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái; • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i); • az adatkezelés tervezett időtartama; • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben; • a Hatósághoz való fordulás lehetősége; • az adatok forrása; • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
 • Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 • Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.
 • Kezelt adatok helyesbítése
 • A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi. A személyes adatok helyesbítését, kiegészítését a Felhasználó a Felhasználói profiljában maga is elvégezheti.
 • Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)
 • A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; c) a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt; d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt; e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges: • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • Adatkezelés korlátozása
 • A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 • Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 • Tiltakozáshoz való jog
 • A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
 • A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Adatkezelő intézkedései a Felhasználó kérelmével összefüggésben
 • Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
 • 9.) Adatbiztonság
 • Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.
 • Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
 • Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.
 • A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon történő megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.
 • 10.) Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése
 • Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.
 • Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
 • Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül.
 • Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
 • • az érintett személyes adatok köre; • az érintettek köre és száma; • az adatvédelmi incidens időpontja; • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai; • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.
 • A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.
 • 11.) Cookie-k („sütik”)
 • A Weboldal a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében "cookie-kat", „sütiket” használ. A cookie-k a Felhasználó böngészője által, a Felhasználó számítógépének meghajtóján tárolt kis adatcsomagok, használatuk célja a Weboldal megfelelő színvonalú használatának biztosítása (elengedhetetlen a használatuk például a Weboldalon a Felhasználó által használt „kosár" tartalmának követéséhez és frissítéséhez a vásárlás befejezéséig).
 • Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Weboldal használata közben harmadik fél is elhelyezhet cookie-kat a látogató böngészőjében. Ezek közül a Google Analytics arra használja a cookie-kat, hogy információt gyűjtsön és elemzéseket végezzen arról, hogy a Felhasználó miként fér hozzá a Weboldalhoz, és hogyan használja azt, tehát statisztikai célokat szolgál; a Google Remarketing a Weboldalon tett látogatás tényét és idejét, továbbá azt rögzíti, hogy a Felhasználó a látogatás során a Weboldal mely aloldalait tekintette meg, és az így rögzített adatokat névtelen formában tárolja, melynek célja a hirdetések hatékonyságának növelése, továbbá a Scarab Recommender a Felhasználó által megtekintett termékek alapján termékajánló szolgáltatást nyújtó funkció működéséhez szükséges.
 • A felsorolt programok és szolgáltatások tökéletesen megbízhatóak és használatuk megfelel az adatvédelmi hatóság előírásainak. A Weboldalon alkalmazott cookie-k nem tárolnak semmilyen személyes adatot és egyéb módon sem gyűjtenek a személy beazonosítására alkalmas információkat. A cookie-k törlése vagy a cookie fogadás végleges letiltása a látogató által használt számítógép (vagy egyéb eszköz) böngészőjének beállításaiban lehetséges.
 • Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések lefolytatása, a Weboldal megfelelő üzemeltetése, felhasználói élmény fokozása, Felhasználók számára hirdetések megjelenítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró cookie figyelmeztetőn található "Hozzájárulok" gombra kattintással ad meg, a jelen tájékoztatóban foglalt megfelelő tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).
 • A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
 • Az adattárolás módja: elektronikus.
 • Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.
 • 12.) Jogérvényesítési lehetőségek
 • Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre.
 • Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) • bíróságnál.
 • Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25, levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 75.; telefon: +36-1-457-7100, e-mail: info@nmhh.hu) fordulhat.
 • 13.) Egyéb rendelkezések
 • Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó.

Budapest, 2022. 05. 17.

Itconder Kft. - Adatkezelő